De leerkracht is de onmisbare schakel in het onderwijs!

 

Om hier een samenvatting te geven wat zij allemaal doen, zou zorgen dat onze pagina veel te lang wordt.

 

Laten we het houden op de basis : onze kinderen onderwijzen op een liefhebbende en zorgende manier met respect voor alles en iedereen.

De peuterklas is in handen van juffrouw Lieze tijdens de bevallingsrust van juffrouw Virginie

 

Klik hier om hun blog te bewonderen.

Meester Geert en  juffrouw Ann-Sophie zorgen ervoor dat onze kinderen kunnen lezen en schrijven in het eerste leerjaar.

 

Mevr. Ilse Vangraefschepe zorgt ervoor dat het tweede kleuter vlot op wieltjes loopt.

 

Klik hier om hun blog te bewonderen.

 

Juffrouw Annemie geeft onze kinderen van het derde leerjaar elke dag met veel vreugde les.

 

Mevr. An Bille bereidt de kleuters voor op het grote avontuur in het derde kleuter.

 

Klik hier om hun blog te bewonderen.

Mevr. Cindy Gouwy verblijdt de kinderen van het vierde leerjaar elke dag met haar aanwezigheid.

Mevr. Rita Lepla behartigt de lessen bewegingsopvoeding in het lager.  Zij biedt elke lagere klas 2 lestijden L.O. of zwemmen aan.  Daarnaast organiseert zij ook klasoverstijgende of externe activiteiten in het kader van sport op school.

 

Mevr. Isabelle Platteeuw en mevr. Audrey Voorspoels  houden stevig het roer in handen in het vijfde leerjaar.

Mevr. Karin Deschildre neemt de opdracht van zorgcoördinator op zich.  Zowel in het kleuter als lager coördineert ze alle hulp aan leerlingen met zorg, op het niveau van de school, als ondersteuning van de titularis of rechtstreekse hulp aan leerlingen.

 

 

 

Meester Jürgen mag dan onze kinderen voorbereiden op de grote middelbare school in het zesde leerjaar.

 

 

 

 

Juffrouw Ann-Sophie geeft als bijzondere leermeester godsdienst elke lagere klas één lestijd godsdienst.  Daarnaast behartigt zij ook de pastorale werking op school, uitwerking thema's, enz.

Juffrouw Miet laat de kinderen van het kleuter goed zweten tijdens haar lessen bewegingsopvoeding.