Klik hier om het ongevallenformulier terug te vinden.

U hebt deze nodig als u de verzekering van de school wenst

aan te spreken

 

Deze dient u dan te bezorgen aan het secretariaat